Tải phần mềm kế toán GAM

Trước khi có ý định sử dụng phần mềm kế toán miễn phí GAM bạn nên tải về phiên bản mới nhất để được cập nhật TT, QĐ hiện hành cũng như các bản vá lỗi (Nếu có). Bạn có thể tải về từ một trong các đường Link dưới đây:

http://www.phanmemketoanmienphi.org/tai-ve.html

(Video hướng dẫn cài đặt và bước đầu sử dụng)


  • Phiên bản: 1.3.10
  • Dung lượng: 17.8MB
  • Ngày phát hành: 12/12/2016
  • Hệ điều hành tương thích: Windows
  • FIX LỖI: Cài đặt Win báo lỗi “OLE error code 0x80040154: class not registered….”
  • Tính năng mới: Công cụ dụng cụ, trích trước, tính giá thành theo QĐ 48, thêm hóa đơn dịch vụ
  • Đã Update toàn bộ các tính năng sửa đổi theo gợi ý của người dùng hết T06 năm 2016
  • Đã cập nhật TT133/2016-BTC
Đường Link tải hướng dẫn sử dụng: