Monday, November 7, 2016

Muốn xem ai đã nhập chứng từ thì làm thế nào?

Phần mềm kế toán Gam cho phép người quản trị có thể xem chi tiết thông tin về những user (người dùng) đã tác động (thêm, sửa) vào chứng từ trong quá trình sử dụng, cách thực hiện như sau:
B1: Truy cập vào danh sách chứng từ cần xem lịch sử
B2: Nhấp chọn chứng từ cần xem lịch sử
B3: Nhấn nút Logging trên thanh công cụ
B4: Xem thông tin các User đã tác động liên chứng từ

Như hình ảnh trên chúng ta thấy được gần nhất có 2 User tác động lên chứng từ là THANH và GAM vào các ngày 27/04 và 09/05/2016.