Monday, March 11, 2019

Không gõ được tiếng việt dù đã bật chế độ TCVN3

Trong một số trường hợp sau khi người dùng cài lại Windows tuy vẫn gõ được tiếng việt ở Word, Excel,… Nhưng lại không gõ được trên phần mềm kế toán GAM.
Nguyên nhân 1:  Unikey chưa thiết lập tương thích
Cách khắc phục như sau:
Bước 1: Thoát phần mềm kế toán GAM
Bước 2: Thoát Unikey bằng cách nhấp phải chuột vào biểu tượng này trên Taskbar chọn Kết thúc
Bước 3: Chuột phải biểu tượng Unikey trên Desktop --> chọn Properties --> chọn Tab Compatibility và thiết lập như hình dưới đây:
Lưu ý danh sách trong mục Run this program in compatibility mode for bạn chọn giá trị cuối cùng.
Bước 4: Chuột phải Unikey --> chọn Run as Administrator.
Bước 5: Chuột phải vào biểu tượng của GAM trên desktop chọn Run as Administrator.
Nguyên nhân 2:  Do đang mở nhiều bộ gõ cùng 1 lúc như (Unikey với  Vietkey2000 hoặc với dotnetkey)
Cách khắc phục như sau:
Bước 1: Kích chuột phải lên thanh taskbar và chọn Start Task Manager 
Bước 2: Chọn Tab Processes tìm đến xem có tên file UnikeyNT.exe hoặc VKNT.exe hoặc DotNetKey.exe thì chuột phải vào từng dòng và chọn End Processes (và tắt chế độ khởi động cùng Windows của các bộ gõ chỉ nên cho 1 bộ gõ khởi động cùng Windows thường là Unikey).
Bước 3: Thực hiện theo bước 4, 5 của phần 1.
Nguyên nhân 3: Do chưa tắt UAC (Change User Account Control Settings)
Bước 1: Vào Control Pannel chọn User Account
Bước 2: Tiếp tục chọn mục Changer User Account Control Setting, một hộp thoại sẽ xuất hiện bạn thiết lập mục Never Notify như hình dưới đây:

Bước 3: Nhấp Ok rồi khởi động lại máy tính
Bạn nên kiểm tra cả 3 nguyên nhân trên - chúc bạn thành công!