Monday, October 22, 2018

Hướng dẫn chấm công

Để sử dụng chấm công các bạn thao tác như sau:
1. Từ menu <Phat sinh> chọn <Bảng chấm công>
2. Hộp thoại xuất hiện bạn chọn tháng cần chấm công
3. Tiếp theo nhấn nút <Tạo bảng chấm công>. Lúc này phần mềm sẽ lấy danh sách cán bộ nhận viên còn làm việc trong tháng chấm công vào danh sách.

4. Bước tiếp theo bạn cần thiết lập ngày nghỉ trong TAB <Ngày nghỉ theo quy đinh>

Bạn có thể khai báo ngày nghỉ hàng tuần (Thứ 7, chủ nhật) hoặc các ngày nghỉ lễ cố định trong năm (mỗi ngày một dòng)
5. Sau khi khai báo xong ngày nghỉ bạn quay trở lại TAB <Bảng chấm công>. Bạn nhấn nút <Tính lại ngày công> để update ngày nghỉ đã khai báo vào bảng chấm công.
6. Cuối cùng bạn thực hiện chấm công bằng cách nhấp vào từng ô rồi nhấn phím backspace để thay đổi giá trị chấm công (mặc đinh là đi làm tất cả các ngày làm việc). Dưới đây là giải thích các ký hiệu:
X: Đi làm cả ngày
X/2: Đi làm nửa ngày
P: Nghỉ phép cả ngày (Có tính lương)
P/2: Nghỉ phép nửa ngày (Có tính lương)
/: Nghỉ 1 ngày theo quy định
---: Không áp dụng chấm công
T: Nghỉ thai sản không lương
K: Nghỉ 1 ngày không lương