Monday, October 22, 2018

Tính lương trên phần mềm kế toán GAM

Phần 1: Chấm công
Bạn thực hiện theo bài hướng dẫn sau đây: http://www.phanmemketoanmienphi.org/ct-625-huong-dan-cham-cong.html
Phần 2: Tính lương
Bước 1: Từ menu <Phat sinh> chọn <Bảng lương>
Bước 2: Hộp thoại xuất hiện bạn chọn tháng cần tính lương trong ô chọn tháng
Bước 3: Nhấp chọn nút <Tạo bảng lương> để tạo bảng lương mới, lúc này phần mềm sẽ tự động lấy vào danh sách nhân viên hiện đang còn làm việc tại công ty ở thời điểm tính lương đồng thời lấy ngày công thực tế từ bảng chấm công.

Bước 4: Khai báo phụ cấp:
- Từ màn hình ở bước 3 bạn nhấp chọn TAB <Khai báo phụ cấp>, màn hình danh sách phụ cấp xuất hiện như hình dưới đây:

- Bạn tích chọn vào những loại phụ cấp mà công ty mình đang sử dụng tại cột <Sử dụng>
Bước 5: Quay trở lại Tab <Bảng lương> để kê lương cho cán bộ công nhân viên. Trường hợp bạn có điều chỉnh bảng chấm công hãy nhấn nút <Lấy chấm công> để cập nhật lại bảng chấm công mới.
Bước 6: Sau khi hoàn tất việc nhập bảng lương bạn chọn qua TAB <Bảo hiểm xã hội>

Tại đây bạn có thể thay đổi mức lương đóng BHXH trong cột <Lương đóng BHXH> hay thay đổi tỷ lệ % đóng BHXH tùy theo quy định hiện hành tại thời điểm kê khai.
Bước 7: Tiếp tục chuyển qua TAB <Thuế TNCN>. Tại đây bạn kê khai người phụ thuộc, mức giảm trừ thu nhập chịu thuế / 1 người phụ thuộc và tỷ lệ % thuế suất thuế TNCN tương ứng với mức thu nhập chịu thuế.

Bước 8: Tới bước này hãy quan sát danh sách xem còn dòng nào mầu đỏ không, nếu vẫn còn mầu đỏ bạn hãy chuyển qua TAB <Thông báo lỗi> để xem hướng dẫn những nội dung cần hoàn thiện. Phần lớn các thiếu sót nằm ở việc khai báo hạch toán vì vậy sau khi đọc xong thông báo hãy chuyển qua TAB <Hạch toán> để hoàn thiện dữ liệu bảng lương.
Mọi việc chỉ hoàn thành khi bạn không còn thấy dòng dữ liệu nào mầu đỏ.

Phần 3: Hạch toán và lên báo cáo lương
1. Hạch toán lương
Như chúng tôi đã trình bày ở phần 2, bạn cần phải cập nhật đầy đủ thông tin cho bảng lương, đảm bảo bảng lương không còn dòng mầu đỏ trước khi thực hiện hạch toán lương. Để hạch toán lương bạn thao tác như sau:
- Từ menu <Cuoi ky> chọn <Tính và hạch toán lương>
- Hộp thoại xuất hiện bạn nhập vào tháng cần hạch toán lương rồi nhấn <Chấp nhận>
- Sau bước này chứng từ hạch toán lương sẽ được tạo và lưu trong danh sách <Chứng từ tự động>
2. Lên báo cáo
Để lên báo cáo lương:
- Từ menu <Bao cao> bạn chọn <Báo cáo lương>
- Trong danh sách báo cáo xuất hiện bạn có thể chọn tới báo cáo lương mà mình đang cần sử dụng
3. Đối chiếu số liệu
Sau khi đã khai báo và hạch toán lương bạn cần đối chiếu lại báo cáo lương và số dư cũng như một phát sinh một số tài khoản để đảm báo quá trình khai báo thông tin của chúng ta là chính xác.
1. So sách số dư có 334 (khi chưa thanh toán lương) với giá trị tại cột thực lĩnh trong báo cáo <Bảng thanh toán lương>. Hai giá trị này phải bằng nhau.
2. So sánh số phát sinh có của các tài khoản 338 với các chỉ tiêu BHXH trong báo cáo <Bảng kê trích nộp các khoản theo lương>. Phát sinh có tài khoản 3383 phải bằng <BHXH trích vào chi phí>  + <BHXH trừ vào lương>; phát sinh có tài khoản 3384 phải bằng <BHYT trích vào chi phí> + <BHYT trừ vào lương>, tương tự là BHTN và KPCĐ.

nguồn: http://www.phanmemketoanmienphi.org/ct-626-tinh-luong-tren-phan-mem-ke-toan-gam.html