Thursday, April 5, 2018

Kết xuất BCTC từ phần mềm kế toán GAM sang HTKK 3.8.2
(Video hướng dẫn chi tiết)
Bước 1: Tìm đường dẫn lưu Data của HTKK
- Nhấp phải chuột vào biểu tượng HTKK trên Desktop chọn Properties, hộp thoại xuất hiện nhấp chọn nút Open File Location
- Trong thư mục này trở ra một cấp và tìm tới thư mục DataFiles, tiếp tục tìm tới thư mục là có tên tương ứng với mã số thuế của công ty cần kết xuất báo cáo. Đây chính là thư mục cần tìm.
Bước 2: Kết xuất báo cáo tài chính từ GAM sang phần mềm HTKK
- Truy cập báo cáo cần kết xuất nhấn phím F12
- Thực hiện cho tới khi xuất hiện hộp chọn đường dẫn lưu File, hãy tìm tới thư mục đã có ở bước 1
- Sau khi đã kết xuất hết các báo cáo trong bộ BCTC, mở lại HTKK kiểm tra việc kết xuất.

nguồn: http://www.phanmemketoanmienphi.org